Key Player er din nøkkelspiller om du midlertidig har behov for ekstra prosjekt og IT-ressurser for å løse de utfordringer du måtte stå ovenfor.
Vi er et lag med høyt kvalifiserte seniorkonsulenter på både prosjektledelse og IT, med erfaring fra ulike bransjer og næringssektorer.
Hovedsakelig har vi tyngst erfaring fra bank og finans, hvor vi har deltatt i flere store prosjekter og levert komplekse design og løsninger opp til enterprise nivå på områder som:

• Prosjektledelse
• Microsoft, Citrix, VmWare, SCCM
• Infrastruktur
• Applikasjonstilrettelegging, integrering av 3.parts applikasjoner
• Migreringer og utrulling
• Konverteringer
• IT-Flytt prosjekter
• Scripting
• Kompleks problemløsing

Vi i Key Player har en begeistret holdning til ny teknologi, og sier med glede «Bring it on»!
Med vår lange erfaring og brede kompetanse er vi også godt forberedt til å håndtere de delene av din infrastruktur som måtte ha kommet i bakleksa.

Key Player vil gjerne være en nøkkelspiller for deg! Hva kan vi gjøre for din bedrift?