Ansatte

Key Player AS har konsulenter med lang og bred erfaring med Microsoft-produkter og prosjektledelse.

hvem vi er

Key Player AS har konsulenter med lang og bred erfaring med Microsoft-produkter og prosjektledelse.

Våre konsulenter ønsker å bidra postitivt i IT-prosjekter hos våre kunder.

 

våre konsulenter

Frode Seim

Prosjektleder

Frode Seim er prosjektleder med  merittliste fra EVRY / EDB, DNB, Hydro og Statoil. Han er menneske- og målorientert, med høyt fokus på å oppnå ledelsens tillit samt å møte både ledelsens  og kundens forventninger. Han har omfattende kunnskap om store infrastruktur- og utrullingsprosjekter og har hatt flere lederstillinger i Hydro som en del av sitt konsulentarbeid. Frode har siden 2009 jobbet med New Infrastructure-prosjekt for DNB, Windows 7 implementeringsprosjekt for Norges Bank og Infrastructure migration for DNB.

Rune Jacobsen

Arkitekt / Prosjektleder

Rune sitt primærfagområde er Microsoft serverprodukter og infrastruktur, og han er Microsoft Certified Solutions Expert på server infrastruktur. Rune er en Senior Infrastruktur Konsulent med over 10-års erfaring fra kunder innen bank og finans. De siste årene har oppgavene hans bestått i å være teknisk leder, løsningsarkitekt og prosjektleder ved flere større prosjekter, der etableringen av infrastruktur og 3. partsløsninger i Bjørvika, samt oppgradering av CRM salgsløsningen er blant de største. Rune evner å se løsninger i stedet for problemer og bidrar alltid for at alle prosjekter skal kunne fullføres innenfor rammene som er satt. Han er også godt vant med både team-arbeid og individuelle problemløsningsoppgaver.

Øyvind Letrud

Arkitekt / Prosjektleder

Øyvind er Senior Infrastruktur Konsulent med mer enn 20-års erfaring fra kunder innen bank og finans, samt olje og gass. De siste årene har han også fylt roller som løsningsarkitekt, leveranseansvarlig og teknisk leder.

Øyvind er Microsoft Certified Solutions Expert på server infrastruktur, og har vært Microsoft Certified Professional siden 1998. Hans har tung kompetanse når det kommer til integrasjon av klient, server og infrastrukturprodukter i kompliserte nettverksinfrastrukturer.

Øyvind har vært sentral i større plattform-migreringer, og i implementering av store, komplekse port-autentiserings-nettverk. Han har også PRINCE2 foundation sertifisering i prosjektledelse.

Marith Dahle

IT-Konsulent

Primærfagområdet til Marith har vært Secure-print og scan løsninger, samt Microsoft klient, server og infrastrukturprodukter. Hun har jobbet med drift og forvaltning av store bank plattformer, og har nå rettet blikket mot Azureskyen og sertifisert seg der for å kunne hjelpe kundene på deres reise dit.

Marith er en Senior Konsulent med over 20-års erfaring fra kunder innen bank og finans samt SMB markedet der hun de siste årene har vært forvaltnings og driftsansvarlig for kundene.

I tillegg har konsulenten medvirket i prosjekter i forbindelse med plattformmigreringer og nye Secure-printerløsninger for kunder. Marith tar ansvar for gjennomføring av prosjekter og er en erfaren teamressurs som alltid produserer nødvendig dokumentasjon og jobber etter ITIL prosessene.

Anette Aalerud Seim

Daglig leder

Anette Aalerud Seim er utdannet Siviløkonom. Hun har salgs- og rekrutteringserfaring fra bemanningsbransjen og har jobbet med administrasjon, salg, salgsledelse og organisasjonsutvikling i IT- og Sikkerhetsbransjen.  Hun kommer nå fra en stilling i næringsmiddelbransjen, der hun har arbeidet med videreutvikling av kundeservice, digitalisering og tilstedeværelse i digitale portaler,  hatt ansvar for videreutvikling av CRM-løsningen og jobbet tett med salgsorganisasjonen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan kan vi hjelpe deg?

#

la oss lage noe ekstraordinært sammen

kontakt oss i dag