Frode Seim – Mobil: 91 66 30 62 – frode@keyplayer.no

Prosjektleder med spesiell fokus på infrastruktur.
Lang erfaring med infrastrukturintegrering og migreringsprosjekter i store bedrifter.

Rune
Rune Jacobsen
– Mobil: 466 566 10 – rune@keyplayer.no

Rune sitt primærfagområde er Microsoft serverprodukter og infrastruktur, og han er Microsoft Certified Solutions Expert på server infrastruktur. Rune er en Senior Infrastruktur Konsulent med over 7-års erfaring fra kunder innen bank og finans. De siste årene har oppgavene hans bestått i å være teknisk leder, løsningsarkitekt og prosjektleder ved flere større prosjekter, der etableringen av infrastruktur og 3. partsløsninger i Bjørvika, samt oppgradering av CRM salgsløsningen er blant de største. Rune evner å se løsninger i stedet for problemer og bidrar alltid for at alle prosjekter skal kunne fullføres innenfor rammene som er satt. Han er også godt vant med både team-arbeid og individuelle problemløsningsoppgaver.

frode
Øyvind Letrud
– Mobil: 90 66 68 68 – oyvind@keyplayer.no

Primærfagområdet til Øyvind er Microsoft serverprodukter, og integrasjon av disse i komplisert nettverksinfrastruktur. Han er Microsoft Certified Solutions Expert på server infrastruktur, og har vært Microsoft Certified Professional siden 1998. Øyvind er en Senior Infrastruktur Konsulent med over 18-års erfaring fra kunder innen bank og finans, samt olje og gass. De siste årene har oppgavene til konsulenten bestått i å være løsningsarkitekt, leveranseansvarlig og teknisk leder. Han har også jobbet med implementeringer og salgsstøtte. I tillegg har konsulenten vært sentralt medvirkende i større plattformmigreringer, og i implementering av store komplekse port-autentiserings-nettverk. Øyvind tar ansvar for gjennomføring av prosjekter og er en erfaren teamressurs som alltid produserer nødvendig dokumentasjon og jobber etter ITIL prosessene. Konsulenten har også PRINCE2 foundation sertifisering i prosjektledelse.