Tjenester

Prosjektledelse

Våre konsulenter har alle betydelig prosjekterfaring. Vi har prosjektleledere med erfaring fra sentrale migrerings- og infrastruktur prosjekter innen bank/finans og olje/gass. Konsulentene tar ansvar for gjennomføring av prosjekter og er teamressurs som produserer nødvendig dokumentasjon og jobber etter ITIL prosessene. Vi har også konsulenter som har PRINCE2 foundation sertifisering i prosjektledelse. Alle våre konsulenter har gode referanser på prosjektarbeidet de har utført hos våre kunder.

Infrastruktur

Infrastruktur utgjør en sentral del av kompetansen i Key Player. Vi har flere senior infrastrukturkonsulenter som er Microsoft Certified Solutions Expert på server infrastruktur og som har vært sentrale blant annet i etableringen av infrastrukturen til DNB i Bjørvika, samt CRM og 3. parts løsninger.

Skyløsninger

Våre konsulenter kan bidra til å flytte kundens løsninger til skyen. Vi har konsulenter med Azure Administrator sertifisering.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan kan vi hjelpe deg?

#

la oss lage noe ekstraordinært sammen

kontakt oss i dag